Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Organizacijska jedinica Zelenilo

O organizacijskoj jedinici

Ova usluga usmjerena je na održavanje i izgradnju zelenih površina u vlasništvu grada Rovinja kao i pravnih osoba s područja grada Rovinja.
Svake godine u sklopu ove usluge vrše se značajni investicijski zahvati koji se odnose na zelene površine, nakon čega ti prostori ulaze u redovno tekuće održavanje.
Za kvalitetno održavanje parkova i zelenila nužno je navodnjavanje, koje je do sada uvedeno na više lokacija po gradu a svake godine taj broj se povećava.
Ova usluga financira se isključivo iz Proračuna grada Rovinja a samo manjim dijelom na osnovi ugovora o održavanju sa zainteresiranim pravnim osobama.
U budućem razdoblju, cilj je ovu uslugu ponuditi u manjem obimu zainteresiranim građanima kao i većem broju poduzeća koja imaju zelene površine u svom vlasništvu a za održavanje istih ne žele angažirati vlastitu radnu snagu.
Poseban značaj daje se uređenju i očuvanju park šume Punta Corrente. U tom smislu izrađena je kvalitetna projektna dokumentacija za uređenje parka, a svake se godine u sklopu sanitarne sječe uklanjaju stara stabla te se zamjenjuju novima.
Također, na godišnjem nivou provodi se stalna rekonstrukcija unutarnjih putova kao i suhozida uz more.
Čišćenje plaža vrši se ljeti od 15. lipnja do 15. rujna svakodnevno, u predsezoni i posezoni 2-3 puta tjedno, ostali dio godine samo po potrebi nakon većih nevremena.

Održavanje zelenila po godinama