Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Upute i savjeti

1) Opći podaci:

Organizacijaska jedinica Parkirališta posluje unutar tvrtke KOMUNALNI SERVIS d.o.o., i upravlja svim gradskim zatvorenim i otvorenim parkiralištima pod naplatom u Gradu Rovinj-Rovigno.

Parkirališta pod naplatom dijele se na:

 1. ZATVORENA PARKIRALIŠTA (kontrola i naplata putem ulazno/izlaznih terminala i rampi):

 Velika Valdibora, Mala Valdibora, Boksiti, Concetta, Nova Hladnjača, Fra Pavla Pellizzera i garaža Grand Hotel Park.

 1. OTVORENA PARKIRALIŠTA ( naplata putem parkirnih automata, podijeljena po ZONAMA 1, 2, 3, 4 i 5):

ZONA 1: Augusto Ferri, Matteo Benussi Cio, Trg na Lokvi, Tommy.

ZONA 2: Carducci, HEP, Fontera, Obala Aldo Negri, Vijenac braće Lorenzetto,Istarska 1 (nasuprot doma Zdravlja), Sv. Vid.

ZONA 3: Obala Vladimira Nazora, Fontana, Matteo Benussi, Istarska 2 (kraj MUP-a i TDV Naridola), 43. istarske divizije, Stanka Pauletića, Gimnazija, Mirna, Ampelea, Braće Brajković, Obala Nona.

ZONA 4: Monvi, Cademia, Košarkaško, Nogometno, Škaraba, Punta, Kuglana, Bolnica, San Pelagio, Luigi Monti, Porton Biondi.

ZONA 5 (isključivo za parkiranje autobusa, kampera i kamiona): Gripole – Spine'.

Plaćanje usluge parkiranje na javnim zatvorenim parkiralištima u gradu Rovinju moguće je izvršiti na automatskoj/ručnoj blagajni.

Plaćanje usluge parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima u gradu Rovinju moguće je kupnjom parkirališne karte na parkirnom automatu, na ovlaštenom prodajnom mjestu Društva KOMUNALNI SERVIS d.o.o. (blagajna parkirališta Valdibora), na kioscima Tiska, iNovina i Azzurro, agenciji Aries, te putem aplikacija Bmove i Aircash ili slanjem SMS-a.

2) Upute za kupnje parkirališne karte na otvorenim parkiralištima putem aplikacije Bmove:

S besplatnom mobilnom i web aplikacijom Bmove sada možete parkirati brže i povoljnije. Podsjetimo, aplikacija Bmove ne koristi SMS protokol i u potpunosti je besplatna te nema nikakvih dodatnih naknada. Kao jedina s nacionalnom pokrivenosti jamči dostupnost usluge na gotovo svakom koraku, zavoju i prometnoj površini.

Sam proces parkiranja definitivno je brži jer aplikacija nudi mogućnost pohrane najčešćih parkirališnih lokacija (i vozila) u favorite, čime je plaćanje parkiranja gotovo u svega nekoliko sekundi. Kao jedinstveno rješenje na hrvatskom tržištu korisniku automatski nudi prikaz parkirne zone u kojoj se nalazi, a unutar mape s točnom ulicom. Ovakvim trenutnim pozicioniranjem mogućnost pogrešnog utipkavanja zone, što se najmanje jednom dogodi svakom vozaču, više gotovo da i ne postoji. Bmove podsjeća i na vrijeme isteka parkiranja, a osim privatnih izvrsna je opcija i za poslovne korisnike.

Ako i Vi želite parkirati s Bmove, prvi korak je preuzimanje Bmove besplatne aplikacije na platformama za iOS i Android (App Store, Google Play) ili na web stranici: www.bmove.hr. Nakon prijave u aplikaciju i registracije željene kartice: bira se grad, unosi registarska oznaka vozila, potvrđuju parkirna zona i razdoblje te odabire način plaćanja. Uz plaćanje Mastercard karticom, još povoljnije parkiranje tako je ostvareno u svega nekoliko klikova, na potpuno siguran i provjeren način te u skladu sa svjetskim standardima.

3) Upute za m-parking (plaćanje parkiranja putem slanja SMS-a mobilnim telefonom) - vrijedi za ZONU 1, 2, 3 i 4 otvorenih parkirališta:

1. Napišite SMS koji sadržava registracijsku oznaku vozila za koji želite platiti parkiranje, bez razmaka i specijalnih znakova (npr. PU1234SB).

2. Pošaljite SMS s registracijskom oznakom vozila na m-parking broj 708525 (ZONA 1), 708526 (ZONA 2), 708524 (ZONA 3), 708547 (ZONA 4 - satna karta) ili 708550 (ZONA 4 - cjelodnevna karta) zavisno o zoni parkiranja u kojoj se nalazite.

3. Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na Vaš mobilni telefon sa svim podacima o plaćenom parkiranju.

4. Ukoliko niste dobili povratnu SMS poruku kao potvrdu plaćanja u roku od dvije minute, plaćanje m-parking uslugom NIJE USPJELO, i Vaš račun neće biti terećen.

m-parking usluga moguća je kod korisnika slijedećih mobilnih operatera RH: A1 d.d., T-Mobile Hrvatska d.d. i Telemach Hrvatska d.o.o.

NAPOMENA:  s datumom 01.01.2021. godine sukladno Zakonu o fiskalizaciji plaćanje SMS porukom izjednačeno je s prodajom putem samoposlužnih uređaja i stoga podliježe obvezi fiskalizacije prometa.

Račun za SMS plaćanja moguće se preuzeti na Bmove web stranici (www.bmove.hr) na kojoj je i istaknuta obavijest o fiskalizaciji, podatak o dodijeljenom ISU i oznaka poslovnog prostora. Upute za preuzimanje računa za SMS plaćanje nalaze se  ovdje .

 

4) Povlaštena mjesečna pretplatna parkirališna karta:

Pravo na kupnju povlaštene mjesečne parkirne karte, ostvaruju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rovinja i Istarske županije, koje su vlasnici vozila i to na način što će se istima dodijeliti “jedinstvena parkirna karta” za parkiranje u ZONI 3, ZONI 4, na plato-u mala „Valdibora“, na plato-u “Boksiti“ , na plato-u „Nova Hladnjača“ i na platou ''Fra Pavla Pellizzera'' i to po cijeni od 15,00 € /mjesec u vremenu:

 • od 0,00 do 24,00 sati od 01. listopada do 15. lipnja.
 •  od 6,00 do 17,00 sati od 16. lipnja do 30. rujna.

 

Iznimno tijekom cijele godine moguće je parkiranje povlaštenom mjesečnom parkirnom kartom na parkiralištima:

 • Na plato-u Nova hladnjača od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3 i zatvoreno parkiralište)
 • Zatvoreno parkiralište Fra Pavla Pellizzera 0,00 do 24,00 sata
 • Ampelea od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3)
 • Istarska 2 ( kod MUP-a) od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3)
 • Fontera od 16,30 do 06,00 sata (ZONA 2)
 • M. Benussi (iza autobusnog kolodvora) od 0,00 do 24,00 sata
 • Obala Nona od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3)
 • S. Pauletića od 0,00 do 24,00 sata ZONA 3)
 • Monvi (prije park šume Zlatni rt) od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 4)
 • Cademia od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • Lamanova od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • Nogometno od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • Košarkaško od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • Kuglana od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • Škaraba od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • Bolnica od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • San Pelagio od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • Luigi Monti od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • Porton Biondi od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)


Jednokratna naknada za RFID karticu ( kaucija ) iznosi 7,00 €. 

PDV je uključen u navedene cijene.

Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirne karte podnosi se svakim radnim danom u prostorijama Društva KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Trg Na Lokvi 3/a, ili putem sustava eObrasci na https://rovinj.eobrasci.hr.

Korisnicima povlaštene mjesečne parkirne karte ne osiguravamo rezervirano parkirno mjesto.

5) Izvadak iz Općih uvjeta o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u gradu Rovinju i Općih uvjeta o korištenju parkirališnog prostora na javnim zatvorenim parkiralištima u gradu Rovinj-Rovigno

Smatra se da je korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatnom sklopio ugovor o parkiranju za cijeli dan u slučaju da:

 • ne plati naknadu za uslugu parkiranja;
 • ako vidljivo ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla, a parkirnu kartu u nematerijalnom obliku nije nije kupio putem kioska Tiska i iNovina, agencije Aries i Azzurro, aplikacijom Bmove ili Aricash, ni SMS-om;
 • prekorači vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja;

U takvim slučajevima korisnik usluge parkiranja plaća dnevnu parkirnu kartu.

Nalog za plaćanje dnevne parkirne karte izdaje osoba zadužena za nadzor naplate parkiranja i ostavlja ga pod brišačem vjetrobrana vozila, odnosno na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo. Nalog za plaćanje dnevne parkirne karte dostavljen na način iz ovog stavka smatra se uredno dostavljen, te kasnije oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaj na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje.

Dnevna parkirna karta važeća je na svim otvorenim parkiralištima pod naplatom, a važeća je od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne parkirne karte do istog tog vremena u prvom slijedećem danu kada se parkiralište naplaćuje. Korisnik vozila može uzastupno koristiti najviše dvije dnevne parkirne karte za isto parkirališno mjesto. Korisnik javnog parkirališta s naplatom dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti ga do isteka vremena za koje vrijedi dnevna parkirna karta na žiro račun upravitelja, na njegovoj blagajni, ovlaštenoj osobi za nadzor parkirališta ili na ovlaštenim prodajnim mjestima.

III. Povlaštena mjesečna i stanarska parkirna karta

Pravo na kupnju povlaštene mjesečne parkirne karte, ostvaruju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rovinja i Istarske Županije, koje su vlasnici vozila i to na način što će se istima dodijeliti „jedinstvena parkirna karta“ za parkiranje u ZONI 3 i 4, te zatvorenim parkiralištima Fra PAvla Pellizzera, Nova Hladnjača, Boksiti i Mala Valdibora i to po cijeni od 15,00 € /mjesec.

Jednokratna naknada za čip karticu (kaucija) iznosi 7,00 €. PDV je uključen u navedene cijene.

Zahtjev za izdavanje povlaštene mjesečne parkirne karte podnosi se svakim radnim danom u prostorijama Društva KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Trg Na Lokvi 3/a, ili putem sustava eObrasci na https://rovinj.eobrasci.hr.

Za stanare ulica u kojima se naplaćuje parkiranje, mogu se odobriti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu trajanja i cijene. Osobama iz prethodnoga stavka može se izdati povlaštena parkirna karta ako su podmirili sve svoje obveze prema upravitelju parkiranja do dana njezina izdavanja. Povlaštene uvjete parkiranja u pogledu ostvarivanja prava, načina korištenja (lokacije na kojima vrijede ovlaštene karte), trajanja i cijena određuje Gradonačelnik Grada Rovinja na prijedlog upravitelja parkiranja posebnom Odlukom.

Zahtjev za ishodovanje odobrenja za povlaštenu stanarsku i mjesečnu parkirnu kartu za parkiranje na otvorenim parkiralištima u gradu Rovinju možete pronaći na službenim stranicama Komunalnog Servisa d.o.o. na adresi www.komunalniservis.hr, ili putem sustava eObrasci na https://rovinj.eobrasci.hr.

Zahtjev se podnosi svakim radnim danom u prostorijama Društva KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Trg na Lokvi 3/a,  ili putem sustava eObrasci na https://rovinj.eobrasci.hr.

Info telefoni: Uprava 052 / 813 230 (int. 131/132)

WEB: www.komunalniservis.hr

6) Cjenik otvorenih parkirališta

OTVORENA PARKIRALŠTA

DNEVNA PARKIRNA KARTA: 

                                                   a) za period od 01.11 do 31.03. - 15,00 €

                                                   b) za period od 01.04. do 31.10. - 25,00 €

Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu parkirnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima, putem web aplikacije, na blagajni zatvorenog parkirališta Valdibora, odnosno može je preuzeti s nalogom za plaćanje na javnom parkiralištu od osobe koje ovlasti Društvo KOMUNALNI SERVIS d.o.o..  Dnevna parkirna karta vrijedi od trenutka izdavanja do istog tog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se vrši naplata parkiranja.

Dnevna parkirna karta vrijedi za otvorena parkirališta (ZONA 1,2,3 i 4), Grada Rovinja-Rovigno.

 1. ZONA 1

ZONA 1 Zima od 01.11. do 31.03.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 20:00 h, OSIM NEDJELJE i U DANE DRŽAVNIH PRAZNIKA

CIJENA PARKIRANJA: OSOBNI AUTOMOBILI

 • do 30 minuta...………………………………………… 0,50 €
 • svaki slijedećih 30 minuta……………..……………...1,00 €

MAKSIMALNO VRIJEME TRAJANJA PARKIRANJA DO 180 MINUTA.

ZONA 1 Ljeto od 01.04 do 31.10. 

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 23:00 h

CIJENA PARKIRANJA: OSOBNI AUTOMOBILI

 • do 30 minuta...…………………………………………0,50 € 
 • svaki slijedećih 30 minuta……………..……………...1,00 € 

MAKSIMALNO VRIJEME TRAJANJA PARKIRANJA DO 180 MINUTA.

 1. ZONA 2 i 3

ZONA 2 i 3 Zima od 01.11. do 31.03.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 20:00 h, OSIM NEDJELJE i U DANE DRŽAVNIH PRAZNIKA

 • CIJENA PARKIRANJA: 0,50 € /sat

 

**Na parkiralištima HEP, Fontera i Istarska 2 dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta bez naknade.

 

ZONA 2 i 3 proljeće od 01.04 do 31.05. i jesen od 01.10. – 31.10.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 23:00 h

 • CIJENA PARKIRANJA: 2,00 € /sat

 

**Na parkiralištima HEP, Fontera i Istarska 2 dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta bez naknade.

 

ZONA 2 i 3 Ljeto od 01.06. do 30.09.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 23:00 h

 • CIJENA PARKIRANJA: 3,00 € /sat
 • **Na parkiralištima HEP, Fontera i Istarska 2 dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta  bez naknade.

 

 1. ZONA 4

ZONA 4 Zima od 01.11. do 31.03.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 20:00 h, OSIM NEDJELJE i U DANE DRŽAVNIH PRAZNIKA

 • CIJENA PARKIRANJA: 1,00 € /sat
 • CIJENA PARKIRANJA: 7,00 € /dan

ZONA 4 Ljeto od 01.04. do 31.10.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 23:00 h

 • CIJENA PARKIRANJA: 1,00 € /sat
 • CIJENA PARKIRANJA: 7,00 € /dan

 

 1. Otvoreno parkiralište ISKLJUČIVO za autobuse, kamione i kampere (ZONA 5)

ZONA 5 zima od 1.11 do 31.03.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 20:00 h, OSIM NEDJELJE i U DANE DRŽAVNIH PRAZNIKA

 • CIJENA PARKIRANJA: 1,00 € /sat
 • CIJENA PARKIRANJA: 5,00 € /dan

 

ZONA 5 ljeto od 01.04. do 31.10.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 00:00 h do 24:00 h

 • CIJENA PARKIRANJA: 2,00 € /sat
 • CIJENA PARKIRANJA: 10,00 € /dan

 

7) Cjenik zatvorenih parkirališta

PARKIRALIŠTE VELIKA VALDIBORA, MALA VALDIBORA, BOKSITI CONCETTA, NOVA HLADNJAČA I FRA PAVLA PELLIZZERA za period 01.11. - 31.03.

UREDOVNO VRIJEME : od 00:00 h do 24:00 h

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI 

parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00  -  0,50 € /sat 

 

 • KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI 

od 01.12. – 28. (29.) 02. parkiralište Concetta i Fra Pavla Pellizzera u vremenu od 00:00 h do 24:00 h 2,00 € /sat

 • KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI 

         od 01.03. – 30.11. parkiralište Concetta i Fra Pavla Pellizzera u vremenu od 00:00 h do 24:00 h 4,00 € /sat

 

* Naplaćuje se svaki započeti sat uz vremensku toleranciju od 5 minuta. 

**Na parkiralištima Velika i Mala Valdibora i Boksiti dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta bez naknade.

PARKIRALIŠTE VELIKA VALDIBORA, MALA VALDIBORA, BOKSITI ,CONCETTA, NOVA HLADNJAČA I FRA PAVLA PELLIZZERA za period 01.04. - 31.05. i 01.10. - 31.10.

UREDOVNO VRIJEME: od 00:00 h do 24:00 h

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI

parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 2,00 € /sat 

 

 • KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI 

parkiralište Concetta i Fra Pavla Pellizzera u vremenu od od 00:00 h do 24:00 h 4,00 € /sat

 

*Naplaćuje se svaki započeti sat uz vremensku toleranciju od 5 minuta.

**Na parkiralištima Velika i Mala Valdibora i Boksiti dozvoljeno je parkiranje u u trajanju do 30 minuta bez naknade.

PARKIRALIŠTE VELIKA VALDIBORA, MALA VALDIBORA I BOKSITI za period  01.06. - 30.09.

UREDOVNO VRIJEME: od 00:00 h do 24:00 h

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI

parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 3,50 € /sat 

 

*Naplaćuje se svaki započeti sat uz vremensku toleranciju od 5 minuta.

**Na parkiralištima Velika i Mala Valdibora i Boksiti dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta bez naknade.

PARKIRALIŠTE CONCETTA, NOVA HLADNJAČA I FRA PAVLA PELLIZZERA za period  01.06. - 30.09.

UREDOVNO VRIJEME: od 00:00 h do 24:00 h

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI

parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 3,00 € /sat 

 

 • KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI 

parkiralište Concetta i Fra Pavla Pellizzera u vremenu od od 00:00 h do 24:00 h 4,00 € /sat

 

*Naplaćuje se svaki započeti sat uz vremensku toleranciju od 5 minuta.

**Na parkiralištima Velika i Mala Valdibora i Boksiti dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta bez naknade.

PARKIRALIŠTE GARAŽA GRAND HOTELA PARK 01.11. - 31.03.

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI

parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 Garaža Grand Hotela Park 2,00 € /sat

* Naplaćuje se svaki započeti sat uz vremensku toleranciju od 5 minuta. 

**Na parkiralištu Garaža Grand hotela Park dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta bez naknade .

PARKIRALIŠTE GARAŽA GRAND HOTELA PARK 01.04-31.10.

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI

parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 Garaža Grand Hotela Park 4,00 € /sat

 

* Naplaćuje se svaki započeti sat uz vremensku toleranciju od 5 minuta. 

 **Na parkiralištu Garaža Grand hotela Park dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta  bez naknade .

NAKNADA TROŠKA POVREDE UVJETA PARKIRANJA (OSOBNA VOZILA): 

                                                                                                                         a) za period od 01.11 do 31.03. - 15,00 €

                                                                                                                         b) za period od 01.04. do 31.10. - 25,00 €

 

NAKNADA TROŠKA POVREDE UVJETA PARKIRANJA (AUTOBUS, KAMION KAMPER): 

                                                                                                                         a) za period od 01.11 do 31.03. - 30,00 €

                                                                                                                         b) za period od 01.04. do 31.10. - 50,00 €

U cijene je uključen PDV. 

Fiksni tečaj konverzije €/kn: 1 €=7,53450 kn

Davatelj usluge je dužan izdati račun, a korisnik usluge uzeti račun. 

Neizdavanje i neuzimanje računa je kažnjivo. 

Za vozilo i predmete u vozilu ne odgovaramo.