Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Neprometna signalizacija

UVJETI ZA POSTAVLJANJE NEPROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ROVINJA:

  • tabele moraju biti izrađene od aluminija;
  • osači moraju biti izrađeni na način da se u njih mogu (uz poseban ključ);
  • umetati i vaditi table i panoi;
  • veličina table: 125 x 25 cm;
  • veličina panoa: 125 x 50, 125 x 75, 125 x 100;
  • azivi trebaju biti napisani pravopisno i dvojezično;
  • sve table i panoi izrađuju se s važećim pravilnicima o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama te u skladu s prihvaćenim međunarodnim oznakama.

NEPROMETNA SIGNALIZACIJA U GRADU ROVINJU

Komunalni servis d.o.o. obavlja komunalne djelatnosti postavljanja i korištenja neprometne signalizacije, i to panoa i tabli (putokazi i reklame) uz javno – prometne površine grada Rovinja. Najam tabla i panoa neprometne signalizacije sa zainteresiranim korisnikom sklapa se na rok od tri (3) godine sa mogučnošću produženja.

Cjenik usluga neprometne signalizacije u gradu Rovinju