Prema članku 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan je provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o prijedlogu II. Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja o prijedlogu II. Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj.

Javno savjetovanje otvoreno je od 12.02.2024. godine do 12.03.2024. a prijedlozi, primjedbe i mišljenja se mogu do isteka navedenog roka, poslati u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte: komunalniservis@rovinj.hr ili poštanskom pošiljkom te  osobno na adresu sjedišta Društva: KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj-Rovigno.

Izvješća o izvršenom savjetovanju s javnošću: Prijedlog II. izmjene i dopune cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od dana 14.03.2024

Poveznice na dokumente:

Izvješće Grad Rovinj.docx

Izvješće Općina Bale.docx

Izvješće Općina Žminj.docx

Izvješće Općina Kanfanar.docx

 

Poveznice na dokumente:

1. Grad Rovinj-Rovigno

Prijedlog II.Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinj-Rovigno.pdf

Obrazloženje II.izmjene cijene usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf

Obrazac-za-savjetovanje_grad_rovinj_rovigno (1).pdf

2. Općina Bale-Valle

Prijedlog II.Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Bale - Valle.pdf

Obrazloženje II.izmjene cijene usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf

Obrazac-za-savjetovanje_opcina_bale-valle.pdf

3. Općina Žminj 

Prijedlog II.Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Žminj.pdf

Obrazloženje II.izmjene cijene usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf

Obrazac-za-savjetovanje_opcina_zminj.pdf

4. Općina Kanfanar

Prijedlog II.Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar.pdf

Obrazloženje II.izmjene cijene usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf

Obrazac-za-savjetovanje_opcina_kanfanar.pdf