In order to provide you with the best user experience and functionality, this website uses cookies. Continuing to use this website means that you agree to the use of cookies More about cookies


Organizacijska jedinica Zelenilo

O organizacijskoj jedinici

Ova usluga usmjerena je na održavanje i izgradnju zelenih površina u vlasništvu grada Rovinja kao i pravnih osoba s područja grada Rovinja.
Svake godine u sklopu ove usluge vrše se značajni investicijski zahvati koji se odnose na zelene površine, nakon čega ti prostori ulaze u redovno tekuće održavanje.
Za kvalitetno održavanje parkova i zelenila nužno je navodnjavanje, koje je do sada uvedeno na više lokacija po gradu a svake godine taj broj se povećava.
Ova usluga financira se isključivo iz Proračuna grada Rovinja a samo manjim dijelom na osnovi ugovora o održavanju sa zainteresiranim pravnim osobama.
U budućem razdoblju, cilj je ovu uslugu ponuditi u manjem obimu zainteresiranim građanima kao i većem broju poduzeća koja imaju zelene površine u svom vlasništvu a za održavanje istih ne žele angažirati vlastitu radnu snagu.
Poseban značaj daje se uređenju i očuvanju park šume Punta Corrente. U tom smislu izrađena je kvalitetna projektna dokumentacija za uređenje parka, a svake se godine u sklopu sanitarne sječe uklanjaju stara stabla te se zamjenjuju novima.
Također, na godišnjem nivou provodi se stalna rekonstrukcija unutarnjih putova kao i suhozida uz more.
Čišćenje plaža vrši se ljeti od 15. lipnja do 15. rujna svakodnevno, u predsezoni i posezoni 2-3 puta tjedno, ostali dio godine samo po potrebi nakon većih nevremena.

Održavanje zelenila po godinama