In order to provide you with the best user experience and functionality, this website uses cookies. Continuing to use this website means that you agree to the use of cookies More about cookies


Public procurement

Javna nabava za 2023. godinu

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: USLUGA NAJMA STROJA ZA DROBLJENJE MIJEŠANOG GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
Broj objave: 2023/S 0F2-0034263
Datum slanja: 9.8.2023.
Rok za dostavu ponude: 30.8.2023. do 14:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
 
 
Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: USLUGA PREUZIMANJA, OPORABE BIORAZGRADIVOG OTPADA IZ KUHINJA I KANTINA
Broj objave: 2023/S 0F2-0027693
Datum slanja: 3.7.2023.
Rok za dostavu ponude: 25.7.2023. do 14:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
 
Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: TRAKTORSKA KOSILICA
Broj objave: 2023/S 0F2-0026865
Datum slanja: 27.6.2023.
Rok za dostavu ponude: 19.7.2023. do 14:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: ASFALTIRANJE KOLNIH TRAKA NA PARKIRALIŠTU FRA PAVLA PELLIZZERA U ROVINJU
Broj objave: 2023/S 0F2-0020675
Datum slanja: 10.5.2023.
Rok za dostavu ponude: 1.6.2023. do 14:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: JAVNA NABAVA USLUGA PRIJEVOZA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA
Broj objave: 2023/S 0F2-0010520
Datum slanja: 10.3.2023.
Rok za dostavu ponude: 17.4.2023. do 12:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: JAVNA NABAVA KOMUNALNIH VOZILA NA ALTERNATIVNO GORIVO - ponovljeni postupak
Broj objave: 2023/S 0F2-0007461
Datum slanja: 20.2.2023.
Rok za dostavu ponude: 29.3.2023. do 12:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: Nabava komunalnog vozila za sakupljanje otpada putem operativnog leasinga
Broj objave: 2023/S 0F2-0005494
Datum slanja: 7.2.2023.
Rok za dostavu ponude: 15.3.2023. do 12:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Javna nabava za 2022. godinu

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: Nadogradnja servera i sustava za kontrolu i naplatu zatvorenih parkirališta i kontrolu pješačke zone
Broj objave: 2022/S 0F2-0051814
Datum slanja: 29.12.2022.
Rok za dostavu ponude: 7.2.2023. do 14:30 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: JAVNA NABAVA KOMUNALNIH VOZILA NA ALTERNATIVNO GORIVO
Broj objave: 2022/S 0F2-0051834
Datum slanja: 29.12.2022.
Rok za dostavu ponude: 6.2.2023. do 14:30 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: Gorivo – ponovljeni postupak
Broj objave: 2022/S 0F2-0051192
Datum slanja: 27.12.2022.
Rok za dostavu ponude: 2.2.2023. do 14:30 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 


 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se od 1. siječnja 2018. godine, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), objavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH): www.eojn.hr


 

Izjave o sukobu interesa:

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.pdf


 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI - 2017.pdf


 

Arhiva

Javna nabava za 2022. godinu

Javna nabava za 2021. godinu

Javna nabava za 2020. godinu

Javna nabava za 2019. godinu

Javna nabava za 2018. godinu

Javna nabava za 2017. godinu