PARKIRALIŠTA VELIKA VALDIBORA, MALA VALDIBORA I BOKSITI

Obavještavaju se korisnici parkirališta Velika Valdibora, Mala Valdibora i Boksiti da će od 01. lipnja 2023. do 30. rujna 2023. parkiranje do 30 minuta biti bez nakade.(ljetni period)

Dosadašnji period parkiranja bez naknade na parkiralištima Velika Valdibora, Mala Valdibora i Boksiti bio je 45 minuta i to za period od 01. listopada 2022. do 31. svibnja 2023. (zimski period)

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

 

 

Share: