LIČENJE JAVNE SLAVINE

Radnici OJ Tržnica ofarbali su javnu slavinu na Gradskoj tržnici, uveličavši njezinu ljepotu.

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

Share: