NOVI ŠTANDOVI

U 2023. godine KOMUNALNI SERVIS d.o.o. investirao je u 12 novih štandova u zoni "C" gradske tržnice na kojima će biti omogućena prodaja slika, keramike i bižuterije.

Štandove su 16. i 17. ožujka 2023. godine postavili djelatnici KOMUNALNI SERVIS d.o.o. (OJ Tržnica i OJ Parkiralište) u suradnji s proizvođačem EURO MODUL d.o.o. iz Rijeke.

Štandovi se otvaraju 01. travnja 2023.

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Share: