HORTIKULTURNO UREĐENJE PARKIRALIŠTA PORTON BIONDI

Dovršeno je hortikulturno uređenje na parkiralištu Porton Biondi u Rovinju.

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

Share: