In order to provide you with the best user experience and functionality, this website uses cookies. Continuing to use this website means that you agree to the use of cookies More about cookies


Complaints and reclamations

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA 


Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača ( „Narodne novine“ br. 19/22 ) obavještavaju  se  potrošači  da  prigovor  na  kvalitetu naših  usluga  mogu podnijeti u pisanom obliku:
-    putem pošte na adresu:  KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Trg na Lokvi 3/a, 52210 Rovinj 
-    na e-mail adresu: komunalniservis@rovinj.hr 
-    ili na telefaks  broj: 052 813 210
                                    052 813 005
Trgovac  je dužan u pisanom obliku, putem pošte ili elektroničke pošte odgovoriti na pisani prigovor potrošača u roku od 15 dana od zaprimanja istog.
Sukladno čl. 27. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača obavještavaju  se  potrošači  da  nakon primitka odgovora trgovca na pisani prigovor, odnosno po isteku roka za dostavu istog, mogu podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača društva KOMUNALNI SERVIS d.o.o. osobno, u poslovnim prostorijama Društva ili u pisanom obliku:
-    putem pošte na adresu:  KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Trg na Lokvi 3/a, 52210 Rovinj 
-    na e-mail adresu: komunalniservis@rovinj.hr 
-    ili na telefaks  broj: 052 813 210
                                    052 813 005

Povjerenstvo  je dužno odgovoriti potrošaču na zaprimljenu reklamaciju putem pošte ili elektroničke pošte u roku od 30 dana od zaprimanja reklamacije.


                                                                                        Uprava Društva