In order to provide you with the best user experience and functionality, this website uses cookies. Continuing to use this website means that you agree to the use of cookies More about cookies


Izjava o pristupačnosti internetskih stranica Komunalnog Servisa d.o.o.

Komunalni Servis d.o.o. obvezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežne stranice unutar domene komunalniservis.hr


STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežne stranice Društva djelomično su usklađene Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjava se dio europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), i to na sljedeći način:

Uređuje se pristupačnost na mrežnoj stranici www.komunalniservis.hr dodavanjem postavke pristupačnosti. Ova postavka omogućuje mrežnoj stranici www.komunalniservis.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti.

Postavka pristupačnosti moći će se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja će pojavljivati u zaglavlju mrežne stranice. Nakon što se izbornik potpuno očita, moći će se odabrati tri ponuđene opcije: uključenje povećanja teksta, uključenje većeg kontrasta ili uključenja fonta prilagođenog disleksičarima (OpenDyslexic)) te nakon odabira spremiti postavke.


Mrežna stranica Društva Komunalni Servis d.o.o. optimizirana je za novije generacije Internet preglednika:

  • Microsoft Edge
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox


Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu

stranice.


NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje

pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • pojedini Microsoft Office dokumenti su objavljeni u obliku koji nije čitljiv čitaču ekrana;
  • dio slika nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pojedine poveznice nemaju prikladne opise i ne pružaju konkretne informacije o sadržaju na koji vode;
  • dimenzija pojedinih klikabilnih elemenata (uključujući razmak između njih) nije dovoljno velika kako bi omogućila jednostavno korištenje osobama s ograničenim motoričkim sposobnostima


PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

Društvo će u najvećoj mogućoj mjeri provoditi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežnih stranica www. komunalniservis.hr.

U daljnjoj nadogradnji mrežnih stranica www.komunalniservis.hr implementirat će i sve ostale preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.


PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2020. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene službenika Društva, a u suradnji s

održavateljima mrežne stranice.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Društvo.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Komunalnog Servisa d.o.o. korisnici mogu uputiti:

• putem elektroničke pošte: komunalniservis@rovinj.hr

• putem kontakata na web stranicama

• poštom na adresu: Komunalni Servis d.o.o., Trg na Lokvi 3/A, 52210 Rovinj.


POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 (0) 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.